تصویر گردان

اخبار/مقالات

جلسه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه پایه یازدهم
به گزارش روابط عمومی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، جلسه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه پایه یازدهم در تاریخ 27 اسفند ماه همراه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.

نگاهی به رویداد های کنکوری ها نیمسال اول