7 فروردین 1400

کارگاه تصحیح قرائت نماز

کارگاه تصحیح قرائت نماز
به گزارش روابط عمومی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، کارگاه تصحیح قرائت نماز در تاریخ 20 آبان ماه ویژه پایه دهم و یازدهم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
 
مولف: روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فصل شکفتن

7 فروردین 1400

کارگاه جمع بندی درس احکام

کارگاه جمع بندی درس احکام
به گزارش روابط عمومی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، گارگاه جمع بندی درس احکام در تاریخ 20 آبان ماه ویژه پایه دهم و یازدهم همراه با رعایت دستور العمل های بهداشتی  برگزار شد.
مولف: روابط عمومی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فصل شکفتن
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1